Menadžment

Aleksandar Blagojević

Aleksandar Blagojević

generalni direktor

Predrag Jušković

Predrag Jušković

generalni sekretar

Željko Radojević

Željko Radojević

sekretar

Vasilije Đokić

Vasilije Đokić

stručni saradnik

Ivana Radić

Ivana Radić

office manager

Dušan Živković

Dušan Živković

project manager

Željko Lešić

Željko Lešić

saradnik

Sponzori

Docek Nove godine 2017