Generalni Direktor Partizana, G-din Aleksandar Blagojević ponovo je izabran u Upravni Odbor RSS, što je još jedna potvrda vrednosti i težine koje u rukometu danas ima naš RK Partizan SI&SI

Generalni Direktor Partizana, G-din Aleksandar Blagojević ponovo je izabran u Upravni Odbor RSS, što je još jedna potvrda vrednosti i težine koje u rukometu danas ima naš RK Partizan SI&SI