U sklopu nove, savremene edukacije igrača i trenera, naš klub je potpisao Ugovor sa najpopularnijom školom za strane jezike u Beogradu – ST NICOLAS SCHOOL. Danas je napravljeno testiranje, a već od sutra počinje nastava iz engleskog jezika.