Najstarija fotografija – 1957. godine na današnji dan snimljena je i sačuvana najstarija fotografija ekipe RK Partizan. Čuvamo i pamtimo!

Najstarija fotografija

1957. godine na današnji dan snimljena je i sačuvana najstarija fotografija ekipe RK Partizan. Čuvamo i pamtimo!

Na slici prisutni: gornji red – sekretar kluba Aćimović, Krnjajić, Vuković, Jovanović, Mutić, Đorđević, Artiko, Nefat, Šimunić.

U donjem redu-Berić, Rabata, Lazarević, Brkić.