Skupština kluba je u svečarskoj atmosferi jednoglasno usvojila najviši akt kluba – Statut. Komisija za pisanje statuta, formirana na prethodnoj Skupštini, je uspešno završila posao i Skupštini kluba je dostavila predlog novog Statuta. Statut je usaglašen sa novim Zakonom o sportu i sa Statutom JSD "Partizan".