Lična karta člana uprave
Ime i prezime: Velimir Marjanović
Funkcija: Član Upravnog odbora
Datum rođenja: 28.12.1965.
Mesto rođenja: Banatski Karlovac
Karijera: Diplomirani  pravnik
U RK Partizan od: 2005. godine kao predsednik UO
Ostale funkcije u sportu: Predsednik Rukometnog Saveza Srbije