Lična karta člana uprave
Ime i prezime: Živojin Šarić
Funkcija: Predsednik skupštine
Datum rođenja: 05.04.1950.
Mesto rođenja: Knin
U RK Partizan od: – 2006. godine kao član UO,
– 2007. godine kao predsednik skupštine.