Dragi ljubitelji sporta, građani Srbije,

Umesto da Vam se obraćamo kako bismo zajednički podelili radost oko novih uspeha Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, najtrofejnijeg sportskog društva u istoriji Srbije, primorani smo da Vas i celokupnu javnost obavestimo o odluci Višeg suda u Beogradu da od našeg sportskog društva oduzme stadion, teniske terene, terene na Kalemegdanu i objekat veslačkog kluba na Adi Ciganliji koji su na zakonit način postali naša imovina pre gotovo dvadeset četiri godine i o merama koje smo preduzeli da bi se takva odluka suda poništila a posledice što je moguće pre i efikasnije otklonile.

Naš advokatski tim je pripremio detaljnu žalbu koja je nadležnom sudu podneta u petak ujutru, 18. oktobra 2013. godine, a koja odražava sve činjenične i pravne razloge zbog kojih je presuda protiv nas potpuno neodrživa.

Zahvaljujemo se na ogromnoj podršci koju smo dobili od vas i nepodeljenim glasovima privrženosti i razumevanja. Očekujemo da će ta podrška iz dana u dan jačati, jer su ovakvom odlukom ugroženi ne samo vitalni interesi srpskog sporta, već i osnovno pravo svakog građanina na zakonito, pravično i objektivno suđenje.

Dakle, mi ćemo preduzeti sve što je u skladu sa zakonom, do poslednje sitnice i do najdalje instance, ako bude potrebno, da sprečimo da nam bilo ko na nezakonit način oduzme naš stadion.

Želimo da detaljnije kažemo nekoliko reči o onome što je veoma pogodilo naše sportsko društvo, iz razloga koje ne možemo da razumemo.

Obimna presuda sadrži svega nekoliko rečenica obrazloženja razloga za pravno i činjenično potpuno neshvatljivu odluku. Prvostepeni sud je napisao da je prilikom donošenja rešenja o ustupanju prava JSD Partizan Vojska ispunila sve formalne uslove koji su bili potrebni da to učini ali da, navodno, nije ispunila suštinski uslov koji se odnosi na postojanje interesa da se takav prenos prava učini. Tumač tog interesa, po sudu, ne bi trebalo da budu lica koja su na to ovlašćena po zakonu, po postupku koji je takođe propisan zakonom, što je formalno (kaže sud) bilo urađeno potpuno zakonito. Tako je sud bez bilo kakvog konkretnog razloga odlučio da arbitrarno (bez obrazloženja zašto je to učinio) usvoji zahtev Ministarstva odbrane, državnog organa uprave koji je postupak poveo sa idejom da ostvari korist iz sopstvenih navodno nedopuštenih radnji. Sud je stoga ugovor proglasio ništavim, tvrdeći da Ministarstvo odbrane nije postupilo po članu 34. tadašnjeg Zakona o sredstvima i finansiranju JNA, iako je odluka o prenosu prava na Stadionu na JSD Partizan doneta upravo prema toj odredbi koja je poštovana do poslednjeg detalja, posle dugotrajnog postupka i posle izjašnjenja raznih organa JNA, uključujući i nadležnog vojnog pravobranioca.

Nije samo neverovatno da je o tome sada odlučivano, skoro dvadeset četiri godine posle ustupanja, već su i pravni stav iznet u presudi i sama presuda potpuno neverovatni. Nemoguće je da prvostepeni sud koji je doneo takvu presudu nije bio svestan njenih dometa i posledica. Nemoguće je da nije postojala svest kod Ministarstva odbrane i suda koji je odlučivao da bi zanemarivanje propisa i sudska intervencija kojom se bez ikakvog osnova oduzima imovina sportskog društva vodilo ka uništenju sportskog društva Partizan. Pitamo se, kao i svi Vi, kako je uopšte moguće da je doneta takva presuda?

Rešenje koje je 1989. godine doneo Savezni sekretar za narodnu odbranu kojim je prethodno odobrio da se predmetne nepokretnosti bez naknade prenesu JSD Partizan je konačni i pravosnažan upravni akt koji se ne može menjati ili ukidati bilo kakvom odlukom parničnog suda. O tome, osim zakonskih odredbi, postoji veliki broj nepodeljenih stavova najviših sudova u Srbiji izloženih u njihovim presudama (Vrhovnog kasacionog suda i, pre toga, Vrhovnog suda Srbije). U postupku o kome Vas obaveštavamo parnični sud se potpuno neovlašćeno bavio tim rešenjem. Ukazujemo da je JSD Partizan odmah po zaključenju ugovora upisao svoja stečena prava u zemljišne knjige, što nikada nije osporeno ni od koga, pa ni od Ministarstva odbrane.

Svima je poznato da su stadion i drugi objekti izgrađeni u isključivo sportskoj nameni , da su od prvog dana bili dom sportista i klubova JSD Partizan, na kojem su stasali nebrojeni šampioni, olimpijski pobednici, prvaci sveta i Evrope. Većina njih su bili i ostali sportisti amateri, mladi ljudi koji traže priliku i mesto na kome će, u interesu svih nas, iskazati svoj talenat. Nikada predmetni objekti nisu imali nikakvu funkciju u domenu narodne odbrane i vojske i nikada, sve do ove odluke Višeg suda, nikome nije padalo na pamet da od amaterskog sporta pokuša da izvuče materijalnu korist.
Već tri decenije u objekte se investira i oni se održavaju iz izvora koje obezbeđuju JSD Partizan i njegovi klubovi, radi se o višemilionskim ulaganjima koje neko sada želi da jednim potezom poništi i očigledno stvori uslove da neko treći, nezakonito i nezasluženo, stekne korist.

Ponavljamo da smo 1990. godine potpuno zakonito stekli svojinska prava na osnovu zakonitog ugovora i da je očuvanje tih prava jedino moguće zakonito rešenje.

Apsolutno smo uvereni da u Srbiji postoji pravni sistem, pravna sigurnost ne samo za nas već i za sve građane, neotuđivo pravo na zakonito, objektivno i pravično suđenje. Takođe smo uvereni da se neće dopustiti svrstavanje građana, klubova i sportskih društava u kategoriju subjekata drugog reda koji imaju manje prava od ostalih. Očekujemo se da će se naša vera potvrditi odlukom drugostepenog suda i nepodeljenom podrškom srpske javnosti.

UPRAVNI ODBOR
JSD PARTIZAN