Rukometni klub Partizan uključio se u program Ministarstva pravde i državne uprave – Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, u okviru kojeg će držati treninge i odigrati utakmicu 31. januara sa osuđenim licima u Kazneno-popravnom zavodu u Beogradu.

Cilj je da osuđena lica uz pomoć trenera i igrača Rukometnog kluba Partizan usvoje pravila rukometa, suštinske principe fer-plej igre i nenasilnog rešavanja konflikata.

“Svesni smo pozitivnog uticaja koji sport ima na zajednicu. Pokušaćemo da tokom Evropskog prvenstva u Danskoj ostvarimo postavljene ciljeve i da osuđenim licima pomognemo da nauče i zavole rukomet”, rekao je na prvom treningu direktorRukometnog kluba Partizan Aleksandar Blagojević.

“Smatramo da je naša dužnost da promovišemo zdrav način života u kome sport igra ključnu ulogu”, kaže upravnik Kazneno-popravnog zavoda u Beogradu Milan Pavlović.

“Naš cilj je popularizacija sporta među licima lišenim slobode kako bi na taj način doprineli pozitivnoj promeni njihovog ponašanja i usvajanju pozitivnog sistema društvenih vrednosti”, dodaje on.

Kazneno-popravni zavod u Beogradu spada u zatvorske ustanove zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem i među najbezbednijim je na Balkanu. U njemu kaznu zatvora izdržavaju počinioci najtežih krivičnih dela koji su osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne kao i osuđena lica koja su prilikom izdržavanja kazne u drugim zatvorima ispoljili destruktivno i neprilagođeno ponašanje.

U Kazneno-popravnom zavodu velika pažnja se posvećuje fizičkoj aktivnosti osuđenih lica u domenu sporta. Zatvor ima rekreativni centar sa dve sportske sale gde osuđena lica koja su ponašanje uskladila sa propisima, mogu igrati mali fudbal, košarku, stoni tenis, šah i dizati tegove.

“NEMA ŽIVOTA BEZ SPORTA” je projekat čiji je cilj da putem sporta ostvari pozitivan socijalni uticaj na osuđena lica nad kojima se izvršava kazna zatvora, a samim tim i na širu društvenu zajednicu.