U jutarnjim ;asovima ekipa Partizana,dečaci rođeni 2000.godine pristigli su u mesto pored SOLUNA u VERIJU…UTAKMICE možete pratiti na linku www.sporthero.gr