Čestitamo Željku Lešiću,dugogodišnjem sportskom radniku amateru u našem klubu na novom radnom mestu.

Nadamo se da će i sa pozicije  Direktora centra za otkup voća u Jugoistočnoj Evropi uspeti da odvoji vreme za klub koji voli i u kome ga svi volimo.