Danas je u prostorijama Fakulteta za sport Univerziteta “Union-Nikola Tesla“ potpisan protokol o saradnji. Saradnja će se ogledati u oblasti obrazovno-naučnog rada, permanetnog osposobljavanja trenera i menadžera, kontrolu treniranosti sportista, organizaciju kampova itd.

Fakultet za sport će omogućiti vrhunskim sportistima i stručnjacima beneficirano studiranje.