Naš office manager Ivana Radić  je 21. oktobra diplomirala na MBS fakultetu (Visokoj školi modernog biznisa) sa ocenom 10, čime je okončala osnovne akademske studije i stekla zvanje menadžera u savremenom biznisu. Ivana je još jedan pozitivan primer saradnje kluba sa naučnim institucijama, ali i dokaz da je klub odabrao pravu ličnost koja želi i hoće da radi na sebi i da se usavršava. Ivana čestitamo!!!