RK “Partizan“ se pridružeje akciji SOS kanala “ZAŠTITIMO NAŠU DECU“, koji u saradnji sa grupom poznatih sportista,umetnika,javnih ličnosti…želi da skrene pažnju javnosti na kontinuirano nasilje i primitivizam, kojim su danonoćno izloženi gledaoci, posebno deca, neprimerenim sadržajima i emisijama u kojima su glavni protagonisti ličnosti sa margine,sa bogatim kriminalnim dosijeima,dokoličari i besposličari.

Prezentujmo našoj deci istinske heroje, prave idole, naučimo ih da prepoznaju prave vrednosti.

http://youtu.be/3YZ3DOy5haQ