U spisak donatora kluba se uvrstila i ambulanta “PRO FIZIO“. Ambulanta za rehabilitaciju „Pro Fizio“, nastala je  iz odeljenja za fizikalnu terapiju koje je punih osam godina poslovalo pod okriljem ordinacije HBO medical centar, i plod je ideje i zajedničkog rada Prim. Dr Miodraga Živkovića (vlasnika HBO med. centra) i Strukovnog fizioterapeuta Branka Vorkapića (vlasnika Pro Fizio ambulante). “Pro Fizio “ će se brinuti o zdravlju naših igrača, njihovom zbrinjavanju i što bržem oporavku. Najveće zasluge za uspostavljanje saradnje ima naš fizioterapeut Filip Pavčič koji je već duže vremena u saradnji sa pomenutom ambulatom. Neka nam je srećna saradnja!!!