Na osnovu Člana 39. Statuta Rukometnog kluba Partizan, sazivam redovnu sednicu Skupštine RK Partizan dana 30.05.2024. godine sa početkom u 18 časova u Klubu sportista na Stadionu Partizana (Humska br. 1) i predlažem sledeći dnevni red:

 1. Izbor radnih tela,
 2. Izveštaj verifikacione komisije,
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Rukometnog kluba Partizan,
 4. Izbor predsednika Skupštine Rukometnog kluba Partizan,
 5. Izbor novih članova Skupštine Rukometnog kluba Partizan,
 6. Izveštaj Upravnog odbora,
 7. Izveštaj sportskog sektora:
  – Izveštaj sportskog direktora,
  – Izveštaj direktora škole rukometa,
 8. Razno.

RK Partizan
Potpredsednik Skupštine,
Prof. dr Ilić Vladimir